17 نشانه که ثابت میکنند رابطه عاطفی شما سالم است

17 نشانه که ثابت میکنند رابطه عاطفی شما سالم است

داشتن یک رابطه عاطفی سالم از نیازهای اولیه بشر در روابط اجتماعی‌اش است. اما باید به این نکته توجه داشت که انتظارات افراد از روابط سالم با یکدیگر یکسان نیست، دلیل این امر هم واضح است: تفاوت‌های فردی، تفاوت شرایط و … افراد مختلف در روابط نیازهای متفاوتی دارند و...
رابطه عاطفی، موازنه ای شیرین

رابطه عاطفی، موازنه ای شیرین

رابطه ی عاطفی؛ موازنه ای شیرین دوست داشتن و دوست داشته شدن جزئی از روابط بشر است و همین امر به زندگی اجتماعی، معنا و مفهوم می‌بخشد. اگر افراد می توانستند به تنهایی خوشحال باشند،  دیگر روابط عاطفی، عاشقانه و احساسی شکل نمی‌گرفت ولی اهمیت عاطفه و احساس بر هیچکس...
کمال‌گرایی در رابطه

کمال‌گرایی در رابطه

زمانی که دنبال یک رابطه عاطفی جدید میگردیم، همه مردم در مورد شریک زندگی ایده‌آل نظر میدن. وقتی میگم ایده‌آل، به شخصی اشاره داره که معتمدِ، شوخ طبعه و جذابه و ویژگی‌های خوبه دیگه! جستوجوی ویژگی‌های خاص برای شریک زندگی یه چیزه، کمال‌گرایی در رابطه یک چیز دیگه! کمالگرا...