میسوفونیا

میسوفونیا

میسوفونیا چیه؟ میسوفونیا اختلالیه که در اون افراد واکنش‌های غیرعادی و منفی نسبت به صداهای معمولی انسان مثل جویدن یا تنفس دارن. این که مردم گهگاه به صداهای روزمره حساس بشن غیرعادی نیست. صدای بهم زدن لب‌ها یا صدای کلیک خودکار، افراد مبتلا به میسوفونیا رو کلافه میکنه...