چرا حس می کنم هیچکس من رو دوست نداره؟

چرا حس می کنم هیچکس من رو دوست نداره؟

دوست داشتن خیلی خوبه ولی این حس که یک نفر تو رو دوست داره خیلی حس بهتریه. شاید هیچ فکری دردناک‌تری از اینکه هیچ‌کس منو دوست نداره در دنیا وجود نداشته باشه. این یک حمله وحشتناک به خودمون در لحظاتیه که احساس انزوا،  افسردگی،  اضطراب یا ناامنی می‌کنیم. همه ما نیاز داریم...