سندروم سیندرلا Cinderella Syndrome

سندروم سیندرلا Cinderella Syndrome

سندروم سیندرلا مفهومی برای تعریف زنانیِ که از مستقل بودن می‌ترسن. زنان مبتلا به سندرم سیندرلا به پناه و حمایت مردان نیاز دارن. این سندرم برای زنان مانند یک وابستگی روانیِ، زنان انتظار دارن که مردی بیاد و کنترل زندگی آنها رو در دست بگیره تا بتونن شاد زندگی کنن....