وابستگی ناسالم عاطفی چیست؟

وابستگی ناسالم عاطفی چیست؟

تا حالا با آدمهایی برخورد داشتین که با کمترین توجه از طرف دیگران حتی با یه لبخند، یه دست نوازش، پیشنهاد کمک به دنبال بهونه هستن که یک رابطه عمیق رو شروع کنن؟ هویت اونها به قدری حول دوست یا همسرشون تعریف میشه که دور شدن و فاصله گرفتن از اون شخص براشون سخت و ناراحت...