زبان عشق

زبان عشق

زبان عشق گری چپمن بهت کمک میکنه شیوه دریافت عشق خودت و یارت رو متوجه بشی! مفهوم زبان‌ عشق به زوج‌ها نشون میده چگونه به همدیگه عشق بورزن و عشق رو به بهترین شکل دریافت کنن. عشق چیه؟ عشق مجموعه‌ای از احساسات و رفتار هست که با صمیمیت، اشتیاق و تعهد مشخص میشه. و شامل...