چطور بالغ‌تر باشیم؟

چطور بالغ‌تر باشیم؟

بالغ‌تر باشیم یعنی چی؟ رفتار بالغانه چیه؟ کسی تو رو به نابالغ بودن متهم کرده؟ یا بهت گفتن بزرگ شو؟ تعریف بلوغ چیه؟ بلوغ رو به معنای داشتن خرد و قضاوت خوب تعریف میکنن. انجمن روانشناسان آمریکا میگه: افرادی که بالغ هستن میتونن احساساتشون رو کنترل کنن، به موقعیت‌ها واکنش...