چگونه بفهمیم که پسری واقعا عاشق ماست؟

چگونه بفهمیم که پسری واقعا عاشق ماست؟

عشق مجموعه‌ای از احساسات و رفتارهاییه که با صمیمیت، اشتیاق و تعهد میشه. عشق شامل  مراقبت، نزدیکی، محافظت، جذابیت، محبت و اعتماد میشه.و عشق باعث سرزندگی و به دست آوردن انرژی مضاعف میشه. اما تو عشق واقعاً باید با احتیاط عمل کرد. اگه نتونیم درست تشخیص بدیم که چه کسی...