اعتماد یا عطر گرون قیمت، بوی کدوم مهم تره؟

اعتماد یا عطر گرون قیمت، بوی کدوم مهم تره؟

اعتماد آدم باید بوی اعتماد بده نه بوی خیانت،  نامردی حماقت و حقه بازی. آیا خوش‌قولی؟ آیا امانتدار خوبی هستی؟ در روابط اجتماعی،  یک فرد معقول و منطقی هستی یا نه؟ واکنشت در مقابل شنیدن انتقاد یا حرف صادقانه چه جوریه؟ تو دوستی وفاداری؟ اینکه صادق، راستگو،...