دلایلی که یک کارمند خوب شغل خود را ترک می کند

دلایلی که یک کارمند خوب شغل خود را ترک می کند

“همه در محل کار روزهای خوب و بد دارند، اما زمانی که یک کارمند روزهای بد زیادی داشته باشد، ممکن است شروع به برنامه ریزی برای ترک محل کار کند. قطعا جای تعجب دارد اگر یکی از کارمندهای قدیمی و با سابقه شما که به نظر می‌آمد از کارش راضی است اعلام کند محل کارش را برای...