خیانت زنان / چرا زنها رابطه پنهانی دارن؟

خیانت زنان / چرا زنها رابطه پنهانی دارن؟

خیانت شکستن وعده وفاداری بین دو شریک عاطفی است. این قول میتونه بخشی از عهد ازدواج باشه، یک توافق خصوصی بین دو عاشق! یا یک فرض ناگفته بین دو نفر که با هم در ارتباطن. اکثر افراد متاهل دوست دارن وانمود کنن که روابط خارج از ازدواج اتفاق نمیفته یا حداقل در خونه اونها اتفاق...