شخصیت خودشیفته‌ /20 نشانه خودشیفتگی!

شخصیت خودشیفته‌ /20 نشانه خودشیفتگی!

این مقاله بهتون کمک میکنه خودشیفته‌ها رو بشناسید و اگر با افراد خودشیفته سرو کار دارید کمتر آسیب ببینید. چطور یک خودشیفته رو تشخیص بدیم؟ خودشیفته کسیِ که احساس مهم و منحصر به فرد بودن ، نیاز عمیق به توجه و تحسین بیش از حد، و عدم همدلی با دیگران داره. باور داره که...