خودآگاهی چیست؟ 6 نشانه عدم خودآگاهی

خودآگاهی چیست؟ 6 نشانه عدم خودآگاهی

خودآگاهی چیه؟ تعریف خودآگاهی خودآگاهی توانایی ما برای توجه به افکار و احساسات و چگونگی تأثیر اونها بر رفتارهامونه. اگر خودآگاه باشی، می‌تونی در هر لحظه به آنچه انجام میدی و احساس می‌کنیی توجه کنی. زمانی که خودآگاهی نداری، نمی‌تونی تشخیص بدی چه احساسی داری و چگونه اون...