پرخاشگری و کنترل خشم

پرخاشگری و کنترل خشم

خشم چیه؟ خشم یک هیجانه که بخاطر ناکامی‌ها و شکست‌ها به وجود میاد و با اضطراب همراهه،  یک واکنش احساسی به اتفاقاتی که باعث آزار و تهدید ما میشن و کاملاً طبیعیه ، اما وقتی که از کنترل خارج  بشه میتونه منجر به مشکلات زیادی بشه. پرخاشگری رفتار و واکنشه ناپخته به...