طرحواره ایثار 15 راه برای کنترل و درمان

طرحواره ایثار 15 راه برای کنترل و درمان

طرحواره ایثار چیه؟ طرحواره ایثار در ظاهر، طرحواره خوبی به نظر میرسه. همه چیز در تله ایثار مربوط به خود گذشتگی“Self-sacrifice کمک به دیگران، مهربانی، سخاوتمندی و بخششه. به همین خاطرِ که، بسیاری از مردم به راحتی به عنوان مشکل نمی‌پذیرنش و رهاش نمی‌کنن. نکته‌ای که در...