من از تغییر می ترسم چطور با تغییرات زندگی کنار بیام؟

من از تغییر می ترسم چطور با تغییرات زندگی کنار بیام؟

مغز ما انسان‌ها به گونه‌ای طراحی شده که یکنواختی رو ترجیح میده. اما تغییر بخش جدایی‌ناپذیر زندگیه همه‌ی هست. ممکنه به خاطر شغل یا تحصیل مجبور به جا به جایی بشید و از شهر و خانواده دوستانتون فاصله بگیرید، فرزند اولتون ازدواج کنه یا مدیرتون وظیفه جدید به شما محول کنه یا...