شناخت بی شعور ابدی، با این اعتیاد خطرناک چه برخوردی کنیم؟

شناخت بی شعور ابدی، با این اعتیاد خطرناک چه برخوردی کنیم؟

بی‌شعور کسی است که دانسته دیگران را می‌آزارد و از این آزار لذت می‌برد. او از اینکه با زبان نیش‌دارش افراد را تحقیر کند و از پا درآورَد خوشنود می‌شود.  بی‌شعورها احمق نیستند.بسیاری از ما با شنیدن واژه بی شعور به یاد افراد احمقی می افتیم که هوش بالایی ندارند و به...