یک تمرین ذهنی برای یافتن معنا در زندگی

یک تمرین ذهنی برای یافتن معنا در زندگی

پیدا کردن معنا در زندگی یکی از سخت‌ترین چالش‌های انسانه. اگه احساس بی‌هدف بودن، گم شدن و نارضایتی از زندگی دارید، اولین قدم برای تغییر، فکر کردن در مورد چیزهاییِ که در زندگی براتون با ارزشن. شناساییِ این ارزش‌ها به شما کمک می‌کنه یک زندگی پر معنا و هدفداری داشته...