اختلال وسواس اجباری یا OCD

اختلال وسواس اجباری یا OCD

اختلال وسواس اجباری فکری عملی، الگویی از افکار و ترس های ناخواسته‌ست که شما رو به انجام رفتارهای تکراری و اجباری واردار میکنه. این وسواس‌ها و اجبارها در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می‌کنن. ممکنه سعی کنید وسواس‌هاتون رو نادیده بگیرین یا متوقف کنین، اما این کار فقط...