طرحواره خویشتن تحول نیافته

همیشه دنبال کسی هستید که به او وابسته شوید؟ احساسات دیگران، شدیدا شما را تحت تاثیر قرار میدهد؟ احتمالا به طرحواره خویشتن تحول نیافته دچار شده اید.

سبک‌های فرزندپروری

تعریف درست فرزندپروری فرزندپروری شاید یک واژه ای در لغت ساده در عین حال پیچیده و مهمه. قطعا همه ما میدونیم که فرزند پروری بیش از تامین نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک و یک سرپناه امنه. اما فرزندپروری چیه؟چه سبک‌هایی داره؟ بهترین سبک فرزند پروری کدومه؟ در این سری از...
سبک‌های فرزندپروری

سبک‌های فرزندپروری

تعریف درست فرزندپروری فرزندپروری شاید یک واژه ای در لغت ساده در عین حال پیچیده و مهمه. قطعا همه ما میدونیم که فرزند پروری بیش از تامین نیازهای اولیه مثل خوراک و پوشاک و یک سرپناه امنه. اما فرزندپروری چیه؟چه سبک‌هایی داره؟ بهترین سبک فرزند پروری کدومه؟ در این سری از...

read more