در اواسط فرودین سال 1402، خبر فوت کارگردان مشهور و محبوب ایرانی، کیومرث پوراحمد، همه را در بهت فرو برد. برخی منابع، خبر از خودکشی کیومرث پوراحمد میدهند. همین امر، بهانه ای شد تا زیما در این نوشته، به خودکشی و راههای جلوگیری از آن بپردازد.سازمان بهداشت جهانی تخمین می...

read more